Öbergs och GDPR

 

Vi på Öbergs värnar om våra kunder och leverantörers integritet. Mot bakgrund av den nya dataskydds-förordningen, GDPR, som träder i kraft den 25:e maj vill vi informera er om vilken information vi lagrar och varför.

 

All information vi på Öbergs lagrar om er som kund eller leverantör baseras på information vi erhållit från er via korrespondens eller från officiella kanaler (t.ex. hemsidor och mässor). Vi lagrar enbart information som är nödvändig för att vi skall kunna uppfylla vårt åtagande till er som kund och/eller leverantör. All lagrad information om kunder eller leverantörer återfinns i vårt lösenordsskyddade affärssystem som i sin tur finns på en lösenordsskyddad server.

 

Information vi sparar är,

  • namn, telefonnummer och mail till kontaktpersoner som i sin yrkesroll varit i kontakt med oss.
  • post- och leveransadresser till våra kunder och leverantörer.
  • allmänna mailadresser och telefonnummer till våra kunder och leverantörer.
  • information om branschtillhörighet och/eller produktutbud för kunder och leverantörer.

 

Vi sparar ovan nämnda information för att,

  • ha möjlighet att kommunicera med enskilda personer om gemensamma intressen.
  • sköta leveranser av sålda varor.
  • distribuera information som vi anser nödvändig till berörda parter.
  • sköta korrespondens kring gjorda och kommande affärer.

 

Vi på Öbergs sparar ovan information så länge den behövs för att vi skall kunna bedriva ett samarbete med personen eller företaget som berörs. Om så önskas kan uppgifterna uppvisas, raderas eller flyttas. Vi lagrar således ingen information som kan härröras till en privatperson utanför dennes yrkesroll, såsom personnummer eller annan känslig information.

 

De tillfällen Öbergs skickar information via mailutskick görs detta enbart till mailadresser från befintliga kontakter ur vårt säljstödsprogram eller affärssystem. I samtliga av dessa utskick har mottagaren själv möjlighet att avsluta prenumerationen.

 

Vi på Öbergs strävar efter att vara en så professionell och smidig samarbetspartner som möjligt. För att kunna uppnå detta krävs att vi sparar kontaktuppgifter och adresser till våra kunder och leverantörer för att kunna säkerställa en snabb och smidig korrespondens. Detta får emellertid aldrig gå ut över den personliga integriteten därför finns vi tillgängliga för att besvara eventuella frågor kring vår hantering av person- och företagsuppgifter.

 

Karlstad 2018-04-15

 

 

Kontaktperson för frågor kring GDPR;

Anders Öberg

anders@obergsab.se

0708- 85 13 56

 

 

- Officiell partner till IMI Norgren AB sedan 2001 -

Öbergs AB

Kvällsvindsgatan 8

652 21 Karlstad

 

Öppettider butik:

månd-fred: 08.00 - 17.00

Copyright © Öbergs AB. All rights reserved

Webb by: Lagom Design AB